Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Tập trung Cao học khóa 26 nhập học: lịch học, nhóm trưởng chỉ định

Tập trung Cao học khóa 26

Trường ĐHYHN thông báo đến các học viên Cao học khóa 26 kế hoạch tập trung nhập học như sau:
  1. Thời gian: từ 8h00-9h00 thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2017
  2. Địa điểm: Hội trường lớn, Trường Đại học Y Hà Nội
Học viên lưu ý thời gian đóng học phí như sau:
  1. Sau tập trung sáng ngày 12/10/17
  2. Sáng ngày 16-17/10/2017
  3. Tại Phòng Tài chính kế toán, tầng 1 nhà A1, Đại học Y Hà Nội
 
Mức thu:
  • Học phí: 1.605.000Đ/Tháng x 10 tháng
  • Lệ phí khác: 270.000/năm
  • Chi tiết xem tại đây
 
Học viên Lưu ý những học viên không hoàn thành học phí theo quy định sẽ không được học tập và thi hết môn.
 
Lịch học xem tại đây
Danh sách nhóm trưởng chỉ định xem tại đây
Kế hoạch học tập xem tại đây 

Phòng SĐH