Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo Lễ trao bằng sau đại học đợt 1 năm 2018

Thông báo Lễ trao bằng

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo về Lễ trao bằng Sau đại học của Trường Đại học Y Hà Nội đợt 1 năm 2018 cụ thể:
 
Ngày 30/01/2018: Trao bằng cho học viên tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ  
        + 8h30 ngày 30/01/2018: Nhận chứng chỉ, bảng điểm và tập dượt cho Lễ trao bằng.
        + 13h30 đến 17h00 ngày 30/01/2018: Lễ trao bằng.
        + Địa điểm: Hội trường Lớn- Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 
 
Ngày 31/01/2018: Trao bằng cho học viên tốt nghiệp Chuyên khoa cấp II, I và Bác sĩ nội trú  
        + 8h30 ngày 31/01/2018: Nhận chứng chỉ, bảng điểm và tập dượt cho Lễ trao bằng.
        + 13h30 đến 17h00 ngày 31/01/2018: Lễ trao bằng.
        + Địa điểm: Hội trường Lớn- Trường Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội 
 
Để công tác chuẩn bị cho Lễ trao bằng được tốt, đề nghị các học viên Sau đại học phản hồi một số thông tin về chuyên viên phụ trách khối.
+ Họ và tên học viên:..........................Chuyên ngành đào tạo:.....................................
+ Có về dự Lễ trao bằng?                     Có                                          Không 
+ Có cần nhận giấy mời?                     Có                                          Không 
+ Có đăng ký người nhà tham dự?       Có                Số người:........  Không
 
Nhà trường sẽ công bố vị trí ngồi trong hội trường của học viên tại website của sau đại học: www.sdh.hmu.edu.vn trước ngày 23/01/2017, học viên phải xem trước khi đến dự Lễ trao bằng. Những học viên không đến tập dượt vào buổi sáng sẽ không được dự Lễ trao bằng vào buổi chiều. Nhà trường chỉ tổ chức Lễ trao bằng cho các học viên có gửi lại phản hồi, giấy mời chính thức sẽ được gửi sau khi nhà trường nhận được thông tin phản hồi của học viên.
 
Thông báo chi tiết xem tại đây