Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách cao học khóa 26 thi ngày 4 tháng 11 năm 2017

Danh sách thi

Phòng QLĐT Sau đại học thông báo đến các học viên cao học khóa 26 danh sách thi chứng chỉ cơ sở 1 cụ thể như sau

Thời gian: 7h45-10h15 ngày 4 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Các giảng đường khu Hồ Đắc Di và B3

Đề nghị các bạn học viên đến đúng giờ mang theo thẻ học viên hoặc CMND (Nếu các bạn chưa có thẻ)

Xin lưu ý các trường hợp đình chỉ thi sẽ bị quyết định khiển trách và gửi thông báo về cơ quan.

Môn thi: Mô phôi, miễn dịch, Sinh lý bệnh, Miễn dịch-Sinh lý bệnh sẽ thi trên máy tình và theo lịch thi của Trung tâm khảo thí và ĐBCL

Danh sách thi xem tại đây

Lịch thi của Khảo thí xem tại đây

Phong SDH