Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo "Điều chỉnh thông tin in trên hóa đơn thu học phí"

Để thuận lợi cho học viên sau đại học được thanh toán tiền học phí đối với các cơ quan của học viên, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học phối hợp phòng Tài chính kế toán rà soát và chỉnh sửa nội dung cơ quan, đơn vị quản lý trên hóa đơn học phí. 

Thời gian nhận đơn rà soát và chỉnh sửa thông tin từ ngày 24/10 đến 16h00 ngày 31/10/2017. Sau thời gian trên học viên tự chịu trách nhiệm với các thong tin in trên hóa đơn thu học phí.

Địa điểm nhận đơn: Phòng 118 tầng 1 nhà A1.

Mẫu đơn đính chính thông tin, download tại đây./.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_