Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Trần Thùy Anh

Tên Đề tài: “Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng đáp ứng của buồng trứng trong thụ tinh  trong ống nghiệm”.

Thuộc chuyên ngành: Sản Phụ khoa, Mã số: 62720131

Thời gian: 1400, ngày 07 tháng 02 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự

Phòng QLĐT Sau đại học