Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Lương Thu Hương

Tên Đề tài:  “Đánh giá tổn thương động mạch vành trong bệnh Kawasaki ở trẻ em”.

Thuộc chuyên ngành: Nhi khoa, Mã số: 62720135

Thời gian: 8h30, ngày 07 tháng 6 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học