Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

CÁC BIỂU MÃU THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG CKII (CẬP NHẬT 2018)

Các biểu mẫu cập nhật phục vụ thông qua đề cương CKII năm 2018

Kính gửi:   Các Viện/Khoa/Bộ môn

                   Các học viên Chuyên khoa cấp II

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học xin gửi đến các Viện/Khoa/Bộ môn và các học viên Chuyên khoa cấp II Quy trình và một số biểu mẫu dùng cho thông qua đề cương luận văn SĐH y học như sau:

Quy trình thông qua đề cương CKII: xem tại đây

Quy định người hướng dẫn SĐH: xem tại đây

 Yêu cầu của đề cương CKII: xem tại đây

 Hướng dẫn trích dẫn Tài liệu tham khảo: xem tại đây

 Chương trình thông qua đề cương CKII: xem tại đây

 Biên bản thông qua đề cương CKII: xem tại đây

 Mẫu thanh toán hội đồng đề cương CKII: xem tại đây

Xin trân trọng cảm ơn!

Bộ phận quản lý CKII - Phòng QLĐT Sau đại học