Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO thời hạn hoàn thành ĐIỂM CHUYÊN ĐỀ và TIỂU LUẠN TỔNG QUAN

Phòng QLĐT Sau đại học gửi tới các bạn Nghiên cứu sinh đã có Quyết định Hội đồng chấm Chuyên đề tiến sĩ, Tiểu luận tổng quan trong đợt chốt thời gian 30/4 vừa qua như sau:

1. Quyết định Hội đồng chấm Chuyên đề tiến sĩ, Tiểu luận tổng quan CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRONG 03 THÁNG;
2. Sau thời hạn 3 tháng (tính từ ngày ký Quyết định: các đợt ngày 02/5; 07/5 và ngày 11/5/2018) những NCS chưa báo cáo Chuyên đề, Tổng quan sẽ bị coi là chưa hoàn thành Chương trình đào tạo trong thời hạn cho phép và  Nhà trường sẽ ra Quyết định cho thôi học + Xóa tên vĩnh viễn khỏi danh sách NCS của trường./.
Đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn, Thày/Cô hướng dẫn NCS đốc thúc và tạo điều kiện để các NCS hoàn thành báo cáo Chuyên đề, Tổng quan đúng hạn.
Trân trọng thông báo!

Phòng QLLĐT Sau đại học