Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo quy trình, sơ đồ và danh sách phòng thi tốt nghiệp Sau đại học năm 2018

Danh sách phòng thi tốt nghiệp CKI, II và BSNT năm 2018 Thời gian thi: Sáng 18/8/2018

1. Quy trình thi tại đây

2. Danh sách phòng thi CKI, II, BSNT tại đây

3. Sơ đồ phòng thi tại đây

Lưu ý: Các học viên có mặt lúc 7h00 tại khu giảng đường Hồ đắc Di và B4- T2 khi đi yêu cầu các học viên mang theo CMT/thẻ căn cước/Thẻ học viên./. 

Phòng Quản lý đào tạo Sau dại học