Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO THÍ SINH VỀ ÔN TẬP VÀ DỰ THI TUYỂN CKI KHOÁ 23, CKII HOÁ 32 NĂM 2018 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh Sau đại học năm 2018. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo các thí sinh về trường tập trung ôn tập dự thi CKI khóa 23, CKII khoá 32 năm 2018 (xem chi tiết trong giấy thông báo đính kèm)

1. Chuyên khoa cấp II

- Danh sách thí sinh dự thi tuyển CKII khóa 32 xem tại đây

- Giấy thông báo thí sinh ôn tập dự thi CKII khoá 32 xem tại đây

2. Chuyên khoa cấp I

- Danh sách thí sinh dự thi tuyển CKI khóa 23, xem tại đây

- Giấy thông báo thí sinh  ôn tập dự thi CKI khoá 23, xem tại đây

Đề nghị thí sinh dự thi CKI - CKII  về dự ôn tập theo đúng thời gian và kế hoạch của nhà trường.

Các thí sinh rà soát các thông tin cá nhân, nếu có sai sót, xin cập nhật các thông tin khi tập trung ôn tập.

Phòng Quản lý đào tạo Sau dại học