Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hà An

Tên Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2”.

Thuộc chuyên ngành: Tâm thần, Mã số: 62720148

Thời gian: 14h00 ngày 18 tháng 9 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng QLLĐT Sau đại học