Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Thùy Linh

Tên Đề tài: “Nghiên cứu điều trị bênh lý nội mô giác mạc bằng phẫu thuật ghép nội mô DSAEK”.

Thuộc chuyên ngành: Nhãn khoa, Mã số: 62720157

Thời gian: 8h30 ngày 22 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học