Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Thắng

Tên Đề tài: “Kết quả áp dụng phương pháp phẫu thuật phối hợp can thiệp nội mạch một thì trong điều trị bệnh thiếu máu mãn tính chi dưới”.

Thuộc chuyên ngành: Ngoại lồng ngực, Mã số: 62720124

Thời gian: 14h00 ngày 23 tháng 10 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học