Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Nguyễn Kỳ Duy Tâm

Tên Đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính và mô bệnh học của viêm tai xương chũm Cholesteatoma”.

Thuộc chuyên ngành: Tai Mũi Họng, Mã số: 62720155

Thời gian: 14h00 ngày 26 tháng 11 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                  Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Phòng QLLĐT Sau đại học