Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 10/11/2018 (CKI khoá 23 và CKI đề án 585 khoá 8)

Danh sách phòng thi ngày 10/11/2018 (CKI khoá 23 và CKI đề án 585 khóa 8) Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 7h30 ngày 10/11/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKI khoá 23 và CKI 585 khoá 8

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 7h30 ngày 10/11/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKI khoá 23 và CKI 585 khoá 8

1. Danh sách phòng thi xem tại đây

2.Sơ đồ phòng thi xem tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học