Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách phòng thi ngày 08/12/2018 (CKI khoá 23 và CKI đề án 585 khoá 12)

Danh sách phòng thi ngày 08/12/2018 (CKI khoá 23 và CKI đề án 585 khóa 12) Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 13h30 ngày 08/12/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKI khoá 23 và CKI 585 khoá 12

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi như sau: Thời gian: 13h30 ngày 08/12/2018 (thứ Bảy) Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di Đối tượng: CKI khoá 23 và CKI 585 khoá 12

1. Danh sách phòng thi xem tại đây

2.Sơ đồ phòng thi xem tại đây

3. Quy trinh thi tại đây

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học