Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Lê Huyền My

Tên Đề tài: “Nghiên cứu một số tự kháng thể và mối tương quan với tổn thương da trên bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống”.

Thuộc chuyên ngành: Da liễu, Mã số: 62720152

Thời gian: 14h00 ngày 25 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng QJĐT Sau đại học