Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh: Đặng Xuân Nguyên

Tên Đề tài: “Nghiên cứu điều chỉnh loạn thị trong phẫu thuật phaco bằng kính nội nhãn Toric”.

Thuộc chuyên ngành: Nhãn khoa, Mã số: 62720157

Thời gian: 14h00 ngày 10 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Số 303, tầng 3 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Phòng QJĐT Sau đại học