Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi ngày 2 tháng 3 năm 2019

Phòng Quản lý đào tao sau đại học thông báo lịch thi ngày 02 tháng 03 năm 2019 như sau:
 
Môn thi Hồi sức cấp cứu và triết học
  1. Thời gian: 7h30 ngày 2/03/2019 (thứ Bảy)
  2. Địa điểm: Khu giảng đường Hồ Đắc Di
  3. Đối tượng: CH26 và CH27
  4. Danh sách thi xem tại đây
Môn thi Nghiên cứu khoa học
  1. Thời gian: 14h00 ngày 2/03/2019 (thứ Bảyt)
  2. Địa điểm: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
  3. Đối tượng: CH26 và CH27
  4. Danh sách thi xem tại đây
  5. Danh sách ko đủ điều kiện thi xem tại đây
Học viên phải xem trước danh sách thi, thông tin cá nhân và phản hồi về phòng 314 tầng 3 nhà A1 trước 16h00 ngày 27/2/19 nếu có sai sót
Học viên cần mang thẻ học viên mới được vào phòng thi
 
Những thí sinh vi phạm quy chế thi sẽ bị Khiển trách và gửi thông báo về cơ quan
Chúc các học viên thi tốt