Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2019

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019 như sau:

1. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2019: xin mời xem tại đây.

2. Các mẫu Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019: xin mời tải file./.

 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

009bet