Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Kế hoạch bảo vệ đề cương, luận văn sau đại học năm 2019

Kế hoạch

Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2018-2019, học viên chuyên khoa cấp II khóa 31, thạc sĩ khóa 26 và bác sĩ nội trú khóa 42 sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019. Học viên chuyên khoa cấp II khóa 32, thạc sĩ khóa 27, bác sĩ nội trú khóa 43 sẽ bảo vệ đề cương luận văn từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2019. Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch nêu trên, nhà trường đề nghị các Viện/Khoa/Bộ môn và thầy/cô hướng dẫn rà soát, đôn đốc học viên khẩn trương, tích cực thực hiện các công việc để hoàn thành đề tài, đề cương. Ban Giám hiệu Nhà trường đề nghị các đơn vị:
 
1. Sắp xếp lịch bảo vệ đề cương từ ngày 20/05/2019 đến 31/07/2019. Những học viên không bảo vệ đúng lịch sẽ phải bảo vệ lại cùng khóa sau;
2. Sắp xếp và đăng ký lịch dự kiến bảo vệ luận văn cho các học viên, cụ thể như sau:
       a. Chuyên khoa II: bắt đầu từ 10/09/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
       b. Bác sĩ nội trú: bắt đầu từ 10/09/2019 hết ngày 31/10/2019.
       c. Thạc sĩ: bắt đầu từ 15/8/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
 
Công văn xem chi tiết tại đây
 
Mẫu đăng ký lịch bảo vệ xem tại đây

009bet
1