Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Danh sách thi Ngoại ngữ ngày 20-21/4/2019

Danh sách thi

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo kế hoạch thi môn Ngoại ngữ ngày 20-21 như sau:

Tiếng anh

Ngày 20/4/2019: Sáng thi Nghe hiểu; Chiều thi Đọc viết

Ngày 21/4/2019: Cả ngày thi Hội thoại

Tiếng Pháp và Tiếng Trung

Ngày 21/4/2019: Sáng thi Nghe hiểu và Hội thoại; Chiều thi Đọc viết

 

Kế hoạch cụ thể xem tại đây

Danh sách thi tiếng Anh xem tại đây

Danh sách xem tiếng Pháp xem tại đây

Danh sách thi tiếng Trung xem tại đây

 

Lưu ý:

Thi Nghe hiểu chia làm nhiều ca, học viên chú ý đến đúng giờ ca của mình. Thi hội thoại cả sang và chiều, học viên đến đúng giờ quy định. Học viên phải ngồi tại phòng chờ khi chưa được gọi vào phòng thi. 

Học viên mang thẻ học viên để vào phòng thi, trường hợp mất cầm CMND thay thế

Những học viên bị đình chỉ thi sẽ bị khiển trách và gửi thông báo về cơ quan