Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo lịch tập trung, danh sách phòng thi và phát thẻ dự thi sau đại học

Dành cho thí sinh ĐKDT sau đại học năm 2019

Hội đồng tuyển sinh SĐH năm 2019 thông báo tới các thí sinh lịch học quy chế và nhận thẻ dự thi như sau:

Thời gian: Ngày 05/8/2019 (thứ Hai) - chia theo ca dưới đây.

I. Buổi sáng:

1. Dành cho thí sinh ĐKDT Cao học

* Bước 1: từ 8h15 đến 9h20

- Địa điểm tập trung: Hội trường lớn

- Nội dung: Phổ biến quy chế thi và các thông tin khác (chỉ tiêu tuyển sinh...)

Xong chuyển nội dung bước 2

* Bước 2: từ 9h35 đến 10h40

- Địa điểm: Giảng đường Hồ Đắc Di (chi tiết phía cuối tin này)

- Nội dung: Quy trình, hiệu lệnh thi và phát thẻ dự thi. 

2. Dành cho thí sinh ĐKDT BSNT

* Bước 1: từ 8h15 đến 9h20

- Địa điểm: Giảng đường Hồ Đắc Di (chi tiết phía cuối tin này)

- Nội dung: Quy trình, hiệu lệnh thi và phát thẻ dự thi. 

Xong chuyển nội dung bước 2

* Bước 2: từ 9h35 đến 10h40

- Địa điểm tập trung: Hội trường lớn

- Nội dung: Phổ biến quy chế thi và các thông tin khác (chỉ tiêu tuyển sinh...)

II. Buổi chiều

3. Dành cho thí sinh ĐKDT CKI-1

Lưu ý: CKI-1 gồm những thí sinh thuộc các chuyên ngành TRỪ Ngoại khoa, Nhãn khoa, RHM, Sản phụ khoa và TMH.

* Bước 1: từ 13h15 đến 14h20

- Địa điểm tập trung: Hội trường lớn

- Nội dung: Phổ biến quy chế thi và các thông tin khác (chỉ tiêu tuyển sinh...)

Xong chuyển nội dung bước 2

* Bước 2: từ 14h35 đến 15h40

- Địa điểm: Giảng đường Hồ Đắc Di (chi tiết phía cuối tin này)

- Nội dung: Quy trình, hiệu lệnh thi và phát thẻ dự thi. 

4. Dành cho thí sinh ĐKDT CKI-2 và CKII

Lưu ý: CKI-2 gồm những thí sinh thuộc các chuyên ngành Ngoại khoa, Nhãn khoa, RHM, Sản phụ khoa và TMH

* Bước 1: từ 13h15 đến 14h20

- Địa điểm: Giảng đường Hồ Đắc Di (chi tiết phía cuối tin này)

- Nội dung: Quy trình, hiệu lệnh thi và phát thẻ dự thi. 

Xong chuyển nội dung bước 2

* Bước 2: từ 14h35 đến 15h40

- Địa điểm tập trung: Hội trường lớn

- Nội dung: Phổ biến quy chế thi và các thông tin khác (chỉ tiêu tuyển sinh...)

III. Danh sách phòng thi

Danh sách phòng thi Cao học xem tại đây

Danh sách phòng thi BSNT xem tại đây

Danh sách phòng thi CKI - 1 xem tại đây

Danh sách phòng thi CKI - 2 xem tại đây

Danh sách phòng thi CKII xem tại đây

IV. Giảng đường tập trung nhận thẻ dự thi (khu giảng đường Hồ Đắc Di)

+ Phòng thi khảo thí 203 nhận thẻ dự thi tại Giảng đường 101

+ Phòng thi khảo thí 202A+202B -> Giảng đường 102

+ Phòng thi khảo thí 204A+204B -> Giảng đường 103

+ Phòng thi khảo thí 301A+301B -> Giảng đường 104

+ Phòng thi khảo thí 302A+302B -> Giảng đường 107

+ Phòng thi khảo thí 303A+303B -> Giảng đường 109

+ Phòng thi khảo thí 304A -> Giảng đường 111

+ Phòng thi khảo thí 401A+401B -> Giảng đường 113

+ Phòng thi khảo thí 402B+402B -> Giảng đường 203

+ Phòng thi khảo thí 403A+403B -> Giảng đường 205

+ Phòng thi khảo thí 404A -> Giảng đường 209 

Hội đồng tuyển sinh không chấp nhận mọi trường hợp vắng mặt và không phát thẻ (qua người khác) cho những thí sinh vắng mặt. 

Các ý kiến về sai sót thông tin cá nhân, liên quan thẻ dự thi...thí sinh hỏi trực tiếp cán bộ phát thẻ sẽ được hướng dẫn chi tiết.

Ban Thư kí HĐTS