Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Lịch bảo vệ SĐH năm 2019

lịch bảo vệ luận văn sau đại học năm 2019

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học năm học 2018-2019, Ban Giám hiệu thông báo đến các Viện/Khoa/Bộ môn/Học viên lịch bảo vệ luận văn tốt nghiệp cho các đối tượng Thạc sĩ khóa 26, Chuyên khoa cấp II khoá 31 và Bác sĩ Nội trú khóa 42.
 
Thời gian bảo vệ luận văn:
- Chuyên khoa II: Bắt đầu từ 10/09/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
- Bác sĩ nội trú: Bắt đầu từ 10/09/2019 hết ngày 31/10/2019.
- Thạc sĩ: Bắt đầu từ 15/8/2019 đến hết ngày 31/10/2019.
 
Đề nghị các đơn vịị:
- Thông báo lịch bảo vệ đến từng học viên và Thầy, Cô hướng dẫn khoa học;
- Gửi hồ sơ của học viên về phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học trước ngày bảo vệ luận văn muộn nhất là 15 ngày;
 
Hồ sơ xin bảo vệ của mỗi học viên gồm:
- Luận văn đúng quy cách (bìa mềm có gáy) có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn;
- Danh sách đề nghị Hội đồng chấm luận văn (theo mẫu gồm 07 thành viên, không bao gồm giáo viên hướng dẫn) (của Viện/Khoa/BM);
- Nhận xét quá trình học tập (của Viện/Khoa/bộ môn);
- Nhận xét quá trình làm luận văn (của giáo viên hướng dẫn);
- Lý lịch khoa học của học viên (mẫu trên website), tự khai. Bác sĩ nội trú để trống phần xác nhận, học viên thạc sĩ, chuyên khoa cấp II  xin xác nhận, đóng dấu của cơ quan;
- Bản sao (không cần công chứng) bằng tốt nghiệp đại học;
- Giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (hóa đơn, giấy xác nhận bản photo không cần công chứng, dành cho học viên thạc sĩ và chuyên khoa cấp II) và lệ phí bảo vệ luận văn;
- Bài báo/công trình nghiên cứu: 
+ Bài báo: photo trang bìa tạp chí, trang mục lục và toàn văn bài báo;
+ Đề tài: quyết định giao; quyết định/biên bản nghiệm thu đề tài;
- Danh sách đối tượng nghiên cứu có xác nhận của cơ quan nơi thu thập số liệu;
 
Đối với học viên bảo vệ không đúng lịch đã thông báo phải làm đơn xin hoãn có xác nhận đồng ý của giáo viên hướng dẫn, đơn vị đào tạo (gửi trước ngày bảo vệ theo lịch ít nhất là 15 ngày). Khi phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học nhận đủ bản nhận xét của các thành viên trong Hội đồng chấm luận văn thì nhà trường mới xếp lịch bảo vệ bổ sung. Các học viên không bảo vệ được trước ngày 31/10/2019 phải dừng học tập và làm thủ tục để bảo vệ cùng khoá sau. Những trường hợp khác do Ban Giám hiệu quyết định. 
 
Trân trọng./.
 
Công văn xem tại đây
 
Lịch bảo vệ xem tại đây