Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo về kế hoach thi tốt nghiệp Sau đại học lần 2 năm 2019

Phòng Quản lý đào tao Sau đại học thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp lần 2 Sau đại học như sau:

Thời gian: 13h00 ngày 27/11/2019 (thứ sáu)

Địa điểm: Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục 

Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên máy tính bảng xem tại http://hmu.edu.vn/news/tID4960_Huong-Dan-Thi-Trac-Nghiem-Tren-May-Tinh-Bang.html

Học viên xem Danh sách thi tại mục Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục trên website của nhà trường trước ngày thi 02 ngày

 Kế hoạch thi xem tại đây
 
Quy trình thi xem tại đây
 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

009bet