Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thi chứng chỉ ngày 14-12-2019

Dành cho CKI khóa 24, CKII khóa 33 và 1 số CKII khóa 32 (lần 2)

Phòng QLĐT Sau đại học trân trọng thông báo lịch thi, phòng thi chứng chỉ cho các học viên Sau đại học như sau: 

1. Đối tượng:

     - CKI - K24: thi chứng chỉ Triết học, HSCC và Truyền nhiễm.

     - CKII - K33: thi chứng chỉ Cơ sở 1 

     - CKII - K32 (một số): thi CC Cơ sở lần 2

2. Thời gian, địa điểm: 

     - 7h30, ngày 14/12/2109 (thứ Bảy).

     - Khu Giảng đường Hồ Đắc Di và B3. 

     - Nhóm thi chứng chỉ Mô - Phôi thai học: xem lịch tại Trung tâm Khảo thí - Nhà A6

3. Danh sách phòng thi: xem chi tiết tại đây

Sơ đồ phòng thi khu vực giảng đường Hồ Đắc Di xem tại đây

Sơ đồ phòng thi khu vực giảng đường B3 xem tại đây

 

Lưu ý:

- Học viên mang theo thẻ để vào phòng thi (hoặc CMND/Căn cước trong trường hợp chưa có thẻ)

- Đến muộn (sau khi bóc đề 15p), học viên không được vào phòng thi.

Phòng Quản lý Đào tạo sau đại học