Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Gặp mặt thí sinh dự thi Thạc sĩ năm 2020 về ôn tập tại Trường

Gặp mặt thí sinh

Căn cứ vào biên bản của Ban xét duyệt hồ sơ dự thi trình độ thạc sĩ năm 2020. Trường Đại học Y Hà Nội thông báo và đề nghị ông (bà) về trường tập trung ôn tập và thi tuyển theo kế hoạch sau:
 
- Thời gian: Ca 1: 8h00-9h30; Ca 2: từ 10h00-11h30 thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2020.
- Địa điểm:  Hội trường lớn - Trường Đại học Y Hà Nội. 
- Ôn tập: từ ngày 6/7/2020 đến ngày 31/7/2020.
- Dự kiến tập trung phổ biến qui chế thi, lịch thi và phát thẻ dự thi: ngày 17/08/2020.
- Thi tuyển: dự kiến từ ngày 19-20/8/2020 (lịch thi cụ thể sẽ thông báo sau).
 
Lịch ôn tập và chia lớp xem tại đây
 
Danh sách nhóm trưởng chỉ định xem tại đây