Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Thông báo Lịch ôn tập môn Sinh lý và Giải phẫu, Nội tại Giảng đường B4

Lịch ôn tập môn Sinh lý và Giải phẫu, Nội tại Giảng đường B4

LỊCH HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN CH- CKI  NĂM 2020                  

             (Thời gian học: Sáng: 8h00-12h00; Chiều: 13h30-17h30)

1. Môn Giải phẫu ôn tập tại GĐ 201-B4 mới  (CH sáng, CKI chiều)
2. Môn sinh lý học ôn tập tại GĐ 202-B4 mới (CH sáng, CKI chiều)
Các CN ngành khác Viện/Khoa/BM tự liên hệ giảng đường
NGÀY THỨ MÔN HỌC
Chiều
03/07/2020 Thứ 6 Tập trung thí sinh về dự thi tại Hội trường lớn
06/07/2020 Thứ 2 CKI Nội GĐ 202-B4
07/07/2020 Thứ 3 CKI GP, SL
08/07/2020 Thứ 4 CKI Nội GĐ 202-B4
09/07/2020 Thứ 5 CKI GP, SL
10/07/2020 Thứ 6 CKI Nội- ôn CN  GĐ 202-B4
11/07/2020 Thứ 7  
12/07/2020 CN  
13/07/2020 Thứ 2 CKI Nội- ôn CN  GĐ 202-B4
14/07/2020 Thứ 3 CKI GP, SL
15/07/2020 Thứ 4 CKI Nội- ôn CN  GĐ 202-B4
16/07/2020 Thứ 5 CKI GP, SL
17/07/2020 Thứ 6 CKI Nội- ôn CN  GĐ 202-B4
18/07/2020 Thứ 7  
19/07/2020 CN  
20/07/2020 Thứ 2 CKI Nội- ôn CN  GĐ 202-B4
21/07/2020 Thứ 3 CKI GP, SL
22/07/2020 Thứ 4 CKI Nội- ôn CN  GĐ 202-B4
23/07/2020 Thứ 5 CKI GP, SL
24/07/2020 Thứ 6 CKI Nội- ôn CN  GĐ 202-B4
25/07/2020 Thứ 7  
26/07/2020 CN  
27/07/2020 Thứ 2 CKI GP, SL
28/07/2020 Thứ 3 Tập huấn thi trên máy cho thí sinh 
29/07/2020 Thứ 4 CKI GP, SL
Các CN ngành khác Nhóm trưởng liên hệ V/K/BM để biết 
 

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học

009bet
1