Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo lịch học CKI khoá 25-CKII khoá 34 (2020-2022)

Thông báo lịch học CKI khoá 25-CKII khoá 34 (2020-2022)

Phòng Quản lý đào tạo sau đại học gửi đến các Viện, Khoa, Bộ môn và học viên ( CKI K25, CKII K34) lịch học cho cả khóa học. Căn cứ vào lịch học, đề nghị các Viện/ Khoa/Bộ môn xây dựng kế hoạch chi tiết về lịch học chứng chỉ, dự kiến thời gian thông qua đề cương, thời gian bảo vệ luận văn cho các đối tượng và gửi kế hoạch đào tạo chi tiết, số lượng học viên học lâm sàng tại các Khoa/ phòng/ Bệnh viện về phòng QLĐT Sau đại học trước khi bắt đầu môn học 2 tuần. Phòng QLĐT sau đại học sẽ phối hợp cùng Phòng Thanh tra giáo dục căn cứ lịch học chi tiết để tổ chức kiểm tra, giám sát việc dạy và học tại các Viện/ Khoa/Bộ môn cũng như căn cứ trên lịch giảng dạy chi tiết, số lượng học viên để ký hợp đồng giảng dạy lâm sàng với các cơ sở thực hành

Lich học tại đây

Đề nghị Các Viện/ Khoa/ Bộ môn nghiêm tức thực hiện kế hoạch đào tạo.

 

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học