Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo mở lớp học Bổ sung kiến thức cho các chuyên ngành của Viện ĐT YHDP&YTCC

Mở lớp Bố sung kiến thức

Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công công thông báo mở lớp học bổ sung kiến thức trước khi dự thi thạc sĩ cho các chuyên ngành: Dinh dưỡng, Quản lý bệnh viện, Dịch tễ học, Y học dự phòng, Y tế công cộng

Thông tin chi tiết  xem tại đây