Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Danh sách học viên SĐH thi ngày 05 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Khảo thí & ĐBCL

Danh sách thi

Phòng QLĐT Sau đại học gửi các bạn học viên Cao học khóa28-29 và BSNT khóa 44-45 danh sách thi ngày 5 tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD

Đề nghị học viên xem giờ thi và ca thi cụ thể tại website của Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Học viên mang thẻ học viên hoặc CMND để được vào phòng thi

Những học viên bị đình chỉ thi sẽ bị khiển trách và gửi báo cáo về cơ quan công tác

Danh sách học viên Cao học thi xem tại đây

Danh sách học viên BSNT thi xem tại đây

Chúc các bạn học viên thi tốt

 

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_

009bet