Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2021, như sau:

1. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ chi tiết xem tại đây

2. Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp II, chuyên khoa cấp I, BSNT chi tiết xem tại đây

   - Hướng dẫn tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ học bằng tiếng anh, xem tại đây

    - Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng bằng tiếng anh, xem tại đây

3. Nhận câu hỏi thắc mắc về tuyển sinh sau đại học: ngày 10-20/4/2021 tại cổng thông tin https://hmu.edu.vn/news/tID6694_tu-van-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-nam-2021.html

4. Tổ chức hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trực tuyến về tuyển sinh sau đại học: 16h30 ngày 22/4/2021, đăng ký tham dự ngày 21/4/2021(có hướng dẫn chi tiết tại website http://sdh.hmu.edu.vn).

5. Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi:

  • Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi trình độ thạc sĩ, CKII, CKI: từ ngày 10/4/2020 đến 14/5/2021

  • Phát hành hồ sơ đăng ký dự thi BSNT: từ ngày 01/6/2020 đến 06/7/2020

Đăng ký hồ sơ tại https://forms.gle/Vt2fopktX3qLZUXm9

Để biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ Phòng 325 - T3 nhà A1, email: sdhhotline@hmu.edu.vn; 

6. Nhận hồ sơ đăng ký dự thi:

  • Hồ sơ trực tuyến: Thí sinh bắt buộc phải đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinhsdh.hmu.edu.vn (có hướng dẫn chi tiết tại cổng thông tin nộp hồ sơ trực tuyến);

         + Tuyển sinh thạc sĩ, chuyên khoa cấp II, chuyên khoa cấp I: từ 8h00 ngày 05/5/2021 đến 16h30 ngày 09/5/2021.

         + Tuyển sinh BSNT: từ 8h00 ngày 01/7/2021 đến 16h30 ngày 06/7/2021

  • Nhận hồ sơ giấy: Sáng 8h00-11h30; chiều 13h30 – 16h30

         + Thạc sĩ và chuyên khoa cấp II: ngày 18-19/5/2021

         + Chuyên khoa cấp I: ngày 20-21/5/2021

         + BSNT: ngày 07-08/7/2021.

  • Địa điểm nhận hồ sơ giấy: Tầng 2 nhà B Trường Đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

       Trân trọng nghị các cơ sở đào tạo, các cơ sở y tế thông báo và tạo điều kiện thuận lợi cho những người đủ điều kiện, có nguyện vọng tham dự kỳ thi tuyển kịp hoàn thành hồ sơ và đăng ký nộp hồ sơ dự thi đúng thời hạn.

       Trân trọng./.

_Phòng QL Đào tạo Sau đại hoc_