Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo Danh sách BSNT khóa 43-45 thi ngày 09/01/2021

 

Phòng QLĐT Sau đại học gửi các bạn học viên BSNT khóa 43-45 danh sách thi ngày 09 tháng 01 năm 2021 tại Giảng đường và Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD.
 
Đề nghị học viên xem và phản hồi về phòng QLĐT SĐH nếu có sai sót về thông tin trước 16h30 ngày 7/01/2021.
 
Học viên mang thẻ học viên hoặc CMND để được vào phòng thi.
 
Những học viên bị đình chỉ thi sẽ bị khiển trách và gửi báo cáo về cơ quan công tác.
 
Danh sách học viên BSNT 43 thi tại Giảng đường xem tại đây
 
Danh sách học viên BSNT 45 thi tại Giảng đường xem tại đây
 
Danh sách học viên BSNT 45 thi tại Trung tâm Khảo thí xem tại đây
(Các bạn thi tại TTKT cần xem trước Danh sách phòng thi tại Website của Trung tâm).
 
Chúc các bạn thi tốt.
 

_Phòng QLĐT Sau đại học_