Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy định hướng dẫn tổ chức Hội đồng theo hình thức trực tuyến

Hội đồng trực tuyến

Để đảm bảo các hoạt động của nhà trường diễn ra thuận lợi trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Nhà trường ban hành hướng dẫn tổ chức Hội đồng theo hình thức trực tuyến

Văn bản xem tại đây

Các biểu mẫu xem tại đây