Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ trường Đại học Y Hà Nội

Quy định

Kính gửi các Viện/Khoa/Bộ môn/Học viên

Ngày 01 tháng 03 năm 2013, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội ban hành quyết định số 873/QĐ-ĐHYHN về việc ban hành quy định đào tạo sau đại học trình độ thạc sĩ. Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học xin gửi đến các Viện/Khoa/Bộ môn/học viên bản quy định này để cùng thực hiện

Xin tải file tại đây