Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

LUẬN ÁN TIẾN SĨ: NGUYỄN THẾ MAY

Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Đánh giá kết quả phẫu thuật NUSS có nội soi hỗ trợ điều trị bệnh lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức”

Ngành/Chuyên ngành: Ngoại khoa/Ngoại lồng ngực, Mã số: 9720104

Ngày bảo vệ: Thời gian: 14h00 ngày 21 tháng 06 năm 2021

Hướng dẫn: PGS. TS. Đoàn Quốc Hưng

Những đóng góp mới của luận án

- Mô tả chi tiết, toàn diện những đặc điểm dịch tễ, bệnh lý, tính chất tổn thương của lõm ngực bẩm sinh ở nhóm có chỉ định phẫu thuật Nuss có nội soi hỗ trợ phục hình lồng ngực. Đồng thời đưa ra những nhận xét về chỉ định phẫu thuật Nuss có nội soi hỗ trợ điều trị lõm ngực bẩm sinh với các mức độ và thể bệnh khác nhau tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Nhận xét này là căn cứ tham khảo cho các phẫu thuật viên trong xét chỉ định phẫu thuật Nuss điều trị lõm ngực.

- Nghiên cứu đã đưa ra quy trình kỹ thuật hoàn thiện cũng như chỉ ra những điểm mấu chốt về kỹ thuật của phương pháp Phẫu thuật Nuss có nội soi hỗ trợ điều trị lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Đặc biệt là phẫu thuật Nuss cải tiến với đường tiếp cận từ ngực trái, giúp phẫu thuật điều trị lõm ngực đạt kết quả tốt không có tai biến lớn. Nghiên cứu có giá trị nhất định trong đào tạo và ứng dụng, triển khai kỹ thuật, cũng như cung cấp nền tảng số liệu vào kho dữ liệu ở Việt Nam và cho các nghiên cứu sau này

- Nghiên cứu đã đánh giá chi tiết kết quả trung và dài hạn cũng như khẳng định hiệu quả của phẫu thuật Nuss có nội soi hỗ trợ điều trị lõm ngực bẩm sinh tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức một cách khoa học với những kết quả điều trị thuyết phục tương đương với kết quả phẫu thuật ở các nước tiên tiến trên thế giới.

- Nghiên cứu khuyến cáo bệnh nhân lõm ngực bẩm sinh nên được phẫu thuật trước 18 tuổi và những trường hợp lõm ngực nặng, phức tạp nên đặt 2 thanh kim loại để đạt kết quả tốt nhất.

New conclusions of the thesis

- Describe in detail and comprehensively the epidemiological, pathological and traumatic features of the pectus excavatum in the Nuss surgical group with video assisted thoracoscopic. At the same time, the thesis also made comments on surgical indications Nuss with supportive endoscopy in the treatment of pectus excavatum with different levels and forms of disease at Viet Duc Hospital. This comment is the basis of reference for surgeons in the review of Nuss surgical indications for pectus excavatum treatment.

- The research has presented a complete technical process as well as pointed out the technical key points of the Nuss surgical method with supportive endoscopy in the treatment of pectus excavatum at Viet Duc Hospital. Especially, the improved Nuss Procedure with the approach from the left chest, helping the surgery of treating pectus excavatum to achieve good results without major complications. The research is valuable in training and application and implementation of techniques, as well as providing a data platform for data warehouses in Vietnam and for future studies.

- The study has evaluated in detail the medium and long term results as well as confirmed the effectiveness of Nuss Procedure with supportive endoscopy in the treatment of pectus excavatum at Viet Duc Hospital scientifically with the convincing treatment results equivalent to results of surgery in advanced countries around the world.

- The study recommends that patients with pectus excavatum should be operated before the age of 18, and in cases of severe and complicated pectus excavatum patients should put 2 metal bars for best results.

Toàn văn luận ánxem tại đây

Tóm tắt luận án tiếng Việtxem tại đây

Tóm tắt luận án tiếng Anhxem tại đây

 

009bet
1