Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Thông báo việc tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết SĐH năm 2021 đợt 1

Thông báo việc tổ chức thi tốt nghiệp lý thuyết SĐH năm 201 đợt 1 và DS thi tốt nghiệp

Nhà trường thông báo tới các học viên Sau đại học việc tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2021  gồm các nội dung sau: 

1. TB việc tổ chức thi

2. Quy trình thi TN 

3. DS học viên thi tốt nghiệp CKI khóa 24

4. DS học viên thi tốt nghiệp CKII khóa 33

5. DS học viên BSNT khóa 43

6. Đường link khai báo y tế tại đây: https://forms.gle/faWSRNcFVsU9t49Y6

                                                                                                                                                    

Phòng Quản lý đào tạo Sau đại học