Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO "Về việc Danh sách thí sinh Chuyên khoa cấp II, I và Thạc sĩ tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021"

Căn cứ thông báo tuyển sinh Sau đạ học năm 2021 và kết quả họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký dự thi, Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự ôn tập thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021, như sau:

1. Thông báo kết quả xét duyệt điều kiện dự thi, xem tại đây

Đề nghị thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi

2.1. Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự, xem tại đây

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, xem tại đây

2.2. Tuyển sinh Chuyên khoa cấp II hệ tập trung:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự, xem tại đây

2.3. Tuyển sinh Chuyên khoa cấp I hệ tập trung:

- Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự, xem tại đây

- Danh sách thí sinh không đủ điều kiện, xem tại đây

- Danh sách thí sinh không nộp hồ sơ giấy, xem tại đây

3. Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, Hội đồng tuyển sinh tổ chức hướng dẫn ôn tập trực tuyến.

3.1. Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập, xem tại đây

3.2. Địa chỉ hướng dẫn https://www.facebook.com/daihocyhanoi2014

Thí sinh tham dự buổi hướng dẫn đúng thời gian theo thông báo.

Trân trọng./.

_Hội đồng tuyển sinh SĐH_