Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGÔ QUỐC DUY

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Ngô Quốc Duy

Tên đề tài: “Nghiên cứu kết quả điều trị ung thư tuyến giáp ở trẻ em”

Ngành/Chuyên ngành: Ung thư     Mã số: 9720108

Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 07 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1LAxD6hFgqngJAiv4fsmnBKhYMU9szsOx/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1Y7i6GMXwcMglLNomv9SCDnMo2StKnqHh/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file  https://drive.google.com/file/d/1uKUNlEy5UrGvVrYvVkuLL-Onduo1Hnif/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1Sam6W6pJ7mtNws5BmF_eft4qDA_Ir3lX/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file  https://drive.google.com/file/d/1hbV2Ps0JaDZOv62fbppD2TSBPLVHZyu6/view?usp=sharing

 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 20/06/2022

­­­­­­­­­­­­