Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - CKII - CKI NĂM 2022 (Bổ sung)

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 746/TB-ĐHYHN ngày 15/04/2022 và số lượng thí sinh dự thi thực tế;

Kết luận của Hội đồng tuyển sinh sau đại học năm 2022 phê duyệt điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ, chuyên khoa cấp II và chuyên khoa cấp I, như sau: 

Nội dung điều chỉnh chỉ tiêu xem tại đây.

Trân trọng./.

_Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2022_

009bet