Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS LÊ THỊ THÙY LINH

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Lê Thị Thùy Linh

Tên đề tài: “Đánh giá sự chăm sóc răng sữa của gia đình và hiệu quả điều trị lấy tủy buồng răng hàm sữa bằng Biodentine”

Chuyên ngành: Răng - Hàm - Mặt

Ngành: Răng - Hàm - Mặt     Mã số: 9720501

Thời gian: 9h00ngày 15 tháng 11 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1Pm86Yg6ZSyJXc8qu43j_oz63sJAZVJuF/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1cc5TaHXznKk70xi_UUfI57aJ7Ye3mySJ/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1W8tau-LWTMZXNkiktq-vPQd7iCjVBfm5/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1ABqUIV7lKHW2QPmvkqMwy-Vc5J0gzlik/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1Ype0P7pBwn2hP2f_PU3zs-fd-AvirZZF/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 26/10/2022