Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS VŨ HỒNG TUÂN

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Vũ Hồng Tuân

Tên đề tài: “Đánh giá kết quả điều trị lỗ tiểu lệch thấp thể sau bằng kỹ thuật Koyanagi cải tiến với vạt che phủ có cuống”

Chuyên ngành: Ngoại thận và tiết niệu

Ngành: Ngoại khoa     Mã số: 9720104

Thời gian: 14h00ngày 07 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1CNOoKIYYFJD45zO4Xb6u-y07rJj5yKEY/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1TkWT6WcuIw1cXr1XUeJx2NfpS784X0CW/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/105tJiMhtUatoHf9wAdlQUlBVq1OD5o8z/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file  https://drive.google.com/file/d/1SwXBy3CJIXZsIbyW-yAhRed3a4ndJkqj/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/14j35OuZ8RiFKyddddlUmAisL_zFeSsBW/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 11/11/2022