Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

THÔNG BÁO DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ÔN TẬP TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2023

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2023, Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo tới các ứng viên đăng ký dự thi tuyển trình độ thạc sĩ, CKII, CKI danh sách và kế hoạch tổ chức ôn tập tuyển sinh đại học.

1. Thạc sĩ

- Danh sách ứng đủ điều kiện tham gia ôn tập, xem tại đây

- Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét ưu tiên, xem tại đây

2. Chuyên khoa cấp II

- Danh sách ứng đủ điều kiện tham gia ôn tập, xem tại đây

- Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét ưu tiên, xem tại đây

- Danh sách ứng viên không đủ điều kiện về hồ sơ đăng ký dự thi, xem tại đây

3. Chuyên khoa cấp I

- Danh sách ứng đủ điều kiện tham gia ôn tập, xem tại đây

- Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét ưu tiên, xem tại đây

- Danh sách ứng viên không đủ điều kiện về hồ sơ đăng ký dự thi, xem tại đây

*Lưu ý: Trường hợp ứng viên xin đính chính thông tin cá nhân, gửi đơn về Phòng 325 Tầng 3 Nhà A1 trước ngày 30/6/2023.

4. Kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn tập

- Đón tiếp ứng viên đủ điều kiện tham dự ôn tập thạc sĩ, CKII, CKI: Ngày 23/06/2023

- Hình thức:

    Trực tiếp: Đối với các ứng viên tham dự ôn tập tuyển sinh Thạc sĩ - CKI

    Trực tuyến: Đối với các ứng viên tham dự ôn tập tuyển sinh CKII

- Thời gian và địa điểm: Chi tiết sẽ có trong thông báo tiếp theo vào ngày 21/6/2023.

- Kế hoạch tổ chức hướng dẫn ôn tập: Phổ biến trong ngày đón tiếp ứng viên.

Trân trọng./.

_Phòng QLĐT Sau đại học_