Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN HẢI LONG

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Long

Tên đề tài: “Đánh giá giá trị của chỉ số khoảng sáng sau gáy trong chẩn đoán một số bất thường của thai”

Chuyên ngành: Sản phụ khoa

Ngành: Sản phụ khoa     Mã số: 9720105

Thời gian: 8h30ngày 03 tháng 08 năm 2023

Địa điểm: Hội trường 514 nhà A7Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1muEwS-TLB7NQXD4Q-kkZD4VjdNP2iPRa/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1AzZpGMRqNiMa4wX5CLt3fcEfsPKbMec7/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/1PWo7D6srsSuVmXUZpIgPEJ-0R7AfCXSe/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1im8t3ebkPbnFTrvz_oRyKmYbrDApAOsS/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1im8t3ebkPbnFTrvz_oRyKmYbrDApAOsS/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 14/07/2023