Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG: NCS NGUYỄN THANH HOA

Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Hoa

Tên đề tài: “Đặc điểm hình thái thoi phân bào của noãn không thụ tinh sau tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI)”

Chuyên ngành: Mô phôi

Ngành: Khoa học Y sinh     Mã số: 9720101

Thời gian: 14h00ngày 20 tháng 06 năm 2024

Địa điểm: Hội trường 524, tầng 5 nhà A1Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Hà Nội 

                 Số 01, Phố Tôn Thất Tùng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Trân trọng thông báo./.

 

Tóm tắt luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/1wCscAmh-vQfkgB35UmOMbaga9aH-Hcu-/view?usp=sharing

Tóm tắt luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1GIS7Y2LndAueaQL9Jk0O2TSRnJXpsO3s/view?usp=sharing

Toàn văn luận án: tải file https://drive.google.com/file/d/13e2grPBxWGpNAc1Ot1aaa7Y1lXQVd7h4/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Việt: tải file https://drive.google.com/file/d/18QL1P0mN8l1pcycEHgq8SqgtQzRMxQ4Z/view?usp=sharing

Những điểm mới của luận án tiếng Anh: tải file https://drive.google.com/file/d/1XIygzNO58LQFGgZ0WQ1ftSzq4ednl4_H/view?usp=sharing

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học

Ngày đăng tin 30/05/2024

009bet
1