Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  
009bet

Giấy triệu tập học viên cao học khóa XXII và quy trình làm thẻ học viên

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Y Hà Nội thông báo đến các học viên đã trúng tuyển cao học năm 2013:

Giấy triệu tập trong chỉ tiêu ngân sách ngân sách nhà nước (Xin xem tại đây)

Giấy triệu tập ngoài chỉ tiêu ngân sách ngân sách nhà nước (Xin xem tại đây)

Mẫu khai làm thẻ học viên kiêm thể ATM (Xin dowload tại đây)

Quy trình làm thẻ học viên và quy định đóng học phí (Xin dowload tại đây)

Đề nghị các học viên Cao học khóa XXII thực hiện đúng quy trình và quy định nêu trên 

Phòng Đào tạo Sau đại học

009bet
1