Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Giấy triệu tập thí sinh NCS và Kế hoạch xét tuyển NCS khóa 32 năm 2013

Hội đồng tuyển sinh NCS trường Đại học Y Hà Nội xin thông báo Kế hoạch xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013 như sau:

1. Giấy triệu tập thí sinh xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013: tải file.

2. Kế hoạch xét tuyển Nghiên cứu sinh năm 2013: xin tải file.

3. Danh sách thí sinh dự xét tuyển Nghiên cứu sinh khóa 32 năm 2013: xin tải file.