Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Điểm chứng chỉ Tin học và kế hoạch thi lại

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo điểm chứng chỉ Tin học và kế hoạch thi lại

Mời tải file: Điểm thi

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học thông báo các học viên thi trượt chứng chỉ Tin học nộp đơn xin thi lại cho BS. Nhàn tại phòng 314 - T3 - Nhà A1 vào 14h00 thứ 4 ngày 11 tháng 12 năm 2013

 

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học