Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

Công văn gửi các Viện Đào tạo/Khoa/Bộ môn về việc xây dựng bộ câu hỏi thi tốt nghiệp cho Chuyên khoa I, Chuyên khoa II và Bác sĩ nội trú

Áp dụng từ kì thi tốt nghiệp năm 2014 cho các đối tượng Chuyên khoa I khóa XVII, Chuyên khoa II khóa XXVI và Bác sĩ nội trú khóa XXXVI.

Công văn số 625/ĐHYHN-SĐH ngày 13/5/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐHYHN. Click vào đây để xem nội dung chi tiết.

Phòng Quản lý Đào tạo Sau đại học