Trang chủ  |   Lịch  |   Email  |  

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TUYỂN CAO HỌC - BSNT

Từ năm 2013 Nhà trường thực hiện công khai ngân hàng câu hỏi các môn thi áp dụng cho thi tuyển sinh Cao học, BSNT, Ban Giám hiệu Nhà trường thông báo đến các Viện, Khoa, Bộ môn và các thí sinh có nhu cầu dự thi Cao học, BSNT xem nội dung câu hỏi trên trang web của Trường Đại học Y Hà Nội: http:www.sdh.hmu.edu.vn.

Môn Toán thống kê y học và Ngoại ngữ có quy định riêng.

Vì vậy, đề nghị các Viện, Khoa, Bộ môn và thí sinh dự thi Cao học, BSNT có nhu cầu sử dụng hoặc tham khảo câu hỏi thi sẽ tham khảo tại trang web của Nhà trường.

 

Xin mời tải file ngân hàng câu hỏi của các môn thi:

01. Dịch tễ học

02. Giải phẫu

03. Giải phẫu bệnh

04. Hóa sinh

05. Khoa học môi trường

06. Ký sinh trùng

07.Lý luận YHCT

08. Miễn dịch - Sinh lý bệnh

09. Mô phôi

10. Ngoại khoa

11. Nha khoa

12. Nhi khoa

13. Nội khoa

14. Nội Y học cổ truyền

15. Phẫu thuật trong miệng và hàm mặt

16. Sản phụ khoa

17. Sinh lý bệnh

18. Sinh lý học

19. Sức khỏe môi trường

20. Tổ chức và quản lý y tế

21. Vi sinh thi CH

22. Vi sinh thi NT

23. Miễn dịch

24. Y sinh học - di truyền

                                                                                                                                                         

_Phòng QL Đào tạo Sau đại học_